Κανονισμοί Εισιτηρίων

Για αγορά φοιτητικού εισιτηρίου ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίζει έγκυρη φοιτητική κάρτα. Οποιοδήποτε άλλο έντυπο δεν θα γίνεται αποδεκτό. Για τους φοιτητές δίνετε 50% έκπτωση πάνω στις τιμές των κανονικών εισιτηρίων με την υπόδειξη της ανάλογης κάρτας.

Δεν καταβάλλεται κόμιστρο για: (ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΜΟΤΙΟΝ)

 1. παιδιά κάτω των έξι (6) ετών – MONO ME ΚΑΡΤΑ MOTION
 2. Στρατιώτες και συμβασιούχους οπλίτες που φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα  την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδότη τη στρατιωτική τους ταυτότητα ή τη Βεβαίωση από το Φορέα στον οποίο υπηρετούν εναλλακτική θητεία, η οποία αναγράφει την ημερομηνία τερματισμού της θητείας τους. – MONO ME ΚΑΡΤΑ MOTION
 3. Συνταξιούχους που είναι δικαιούχοι του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (Δείτε την κάρτα πατώντας εδώ)  που φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα  την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδότη την Κάρτα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και νοουμένου ότι δεν λαμβάνουν στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης οποιοδήποτε βοήθημα για διακινήσεις με οδικές επιβατικές μεταφορές σε τακτικές γραμμές. – MONO ME ΚΑΡΤΑ MOTION
 4. Ο λήπτης και τα μέλη της οικογένειας του (ενήλικες και παιδιά άνω των 6ετών) που λαμβάνει Δημόσιο Βοήθημα από το Γραφείο Ευημερίας, που φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα  την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδότη κάρτα ή βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας και νοουμένου ότι δεν λαμβάνουν στα πλαίσια του Δημόσιου Βοηθήματος οποιοδήποτε βοήθημα για διακινήσεις με οδικές επιβατικές μεταφορές σε τακτικές γραμμές. – MONO ME ΚΑΡΤΑ MOTION
 5. Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας όπου συμπεριλαμβάνει: – MONO ME ΚΑΡΤΑ MOTION
  • άτομα σε αναπηρικά καροτσάκια
  • τυφλοί (οι οποίοι δύνανται να συνοδεύονται και από σκύλο οδηγό – Guide Dog)
  • συνοδοί τυφλών ατόμων ή ατόμων σε αναπηρικά καροτσάκια (νοείται στην παρουσία των ατόμων που συνοδεύονται)
  • Δικαιούχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας και συνοδοί τους, όπου στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας υπάρχει η σήμανση «Α» (Assistant), η οποία καταδεικνύει την ανάγκη συνοδού.
   (Δείτε την κάρτα πατώντας εδώ) 
 6. Ειδικές ομάδες που συμφωνούνται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Παραχωρησιούχου που φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα  την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδότη κάρτα ή κατάλληλη βεβαίωση. – MONO ME ΚΑΡΤΑ MOTION

Καταβάλλεται έκπτωση 50% της αξίας του κομίστρου από: (ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΜΟΤΙΟΝ)

 1.  Φοιτητές οι οποίοι είναι κάτοχοι:
  • Έγκυρης φοιτητικής κάρτας μεταξύ των καρτών των 7 αναγραφόμενων πανεπιστημίων (Γίνεται αναλυτική επεξήγηση στο παράρτημα με τίτλο «Φοιτητικό εισιτήριο δικαιούνται να αγοράζουν..)
  • Ευρωπαϊκής φοιτητικής κάρτας (Student Card) από το Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.Η έκπτωση ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξεως των καρτών, η οποία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στις κάρτες. Εφόσον η κάρτα δεν αναγράφει ακριβή ημερομηνία λήξεως, η έκπτωση ισχύει έως το τέλος Ιουνίου του έτους λήξης της κάρτας.
  • Ακόμα: Φοιτητές πανεπιστημίων ανεξαρτήτως υπηκοότητας οι οποίοι φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδότη φοιτητική ταυτότητα από εγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου (Δημόσιο ή Ιδιωτικό)  ή από εγκεκριμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσιες) ή Φοιτητική Ταυτότητα που είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
   Φοιτητές ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εφόσον παρουσιάσουν την Φοιτητική Ταυτότητα που είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
   Φοιτητές του εξωτερικού οι οποίοι φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδότη, Ευρωπαϊκή κάρτα νέων για φοιτητές η οποία εκδίδεται από αρμόδιο οργανισμό άλλου ευρωπαϊκού κράτους, ή την φοιτητική τους κάρτα η οποία είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για φοιτητές και περιλαμβάνει το αντίστοιχο λογότυπο.
   – 
   MONO ME ΚΑΡΤΑ MOTION

 2. Παιδιά άνω των 6 ετών κι κάτω των 18 ετών, όταν δείξουν έγκυρη μαθητική κάρτα με φωτογραφία ή πολιτική ταυτότητα ανεξαρτήτως χώρα προέλευσης. (βεβαιώσεις δεν είναι αποδεκτές)
           άτομα ηλικίας 6 έως 18 ετών: 

  –    μέχρι την ηλικία των 12 ετών (μέχρι ύψος 1.2μέτρων), δε χρειάζεται η παρουσίαση στον οδηγό λεωφορείου οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
  –    από 13 έως και 18 ετών, με τη χρήση προσωποποιημένης έξυπνης κάρτας  την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων με την παρουσίαση στον Εκδότη πολιτικής ή μαθητικής ταυτότητας – MONO ME ΚΑΡΤΑ MOTION

 3. Συνταξιούχοι κάτοχοι Κυπριακής Κοινωνικής κάρτας(μπλε)

  Δικαιούχοι κοινωνικής πρόνοιας που φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα  την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδότη την Κοινωνική τους Κάρτα ή Βεβαίωσης Δικαιούχου Κοινωνικής Κάρτας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου. – MONO ME ΚΑΡΤΑ MOTION

Σε περίπτωση ελέγχου θα καταβάλλεται επιτόπου πρόστιμο σε επιβάτες που δεν θα έχουν στην κατοχή τους έγκυρο εισιτήριο.

Οι προσωποποιημένες έξυπνες κάρτες εκδίδονται βάση των όρων και κανονισμών που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.motionbuscard.org.cy

Ταξιδεύετε πολύ στην Κύπρο;
Γιατί δεν δοκιμάζετε τα μηνιαία ή ετήσια εισιτήρια μας!

Επιπλέον Κανονισμοί Εισιτηρίων:

Φοιτητικά Εισιτήρια:

Για αγορά φοιτητικού εισιτηρίου ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίζει έγκυρη φοιτητική κάρτα.
Οποιοδήποτε άλλο έντυπο δεν θα γίνεται αποδεκτό.
Για τους φοιτητές δίνετε 50% έκπτωση πάνω στις τιμές των κανονικών εισιτηρίων με την υπόδειξη της ανάλογης κάρτας.
 

Πότε μια φοιτητική κάρτα θεωρείται έγκυρη;

Έγκυρη θεωρείται η φοιτητική κάρτα η οποία συμπεριλαμβάνει τα πιο κάτω:

– πρόσφατη φωτογραφία κατόχου.

 – όνομα Πανεπιστημίου ή Κολλεγίου που την έχει εκδώσει.

 – ημερομηνία έναρξης και λήξης του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (π.χ. 2022-2023).

Φοιτητικό εισιτήριο δικαιούνται να αγοράζουν:

Με νέα γνωστοποίηση από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σας ενημερώνουμε ότι δικαιούχοι για μειωμένα κόμιστρα για όλες τις κατηγορίες διαδρομών (50%) θα είναι οι φοιτητές  που φέρουν και προσκομίζουν την ταυτότητα των ακόλουθων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της Κύπρου:

Οι υπόλοιποι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) ο οποίος είναι ο υπεύθυνος φορέας για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων για φοιτητές (Student Card). Η  Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για φοιτητές θα εκδίδεται σε φοιτητές που φοιτούν σε σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το ΣΕΚΑΠ  Σημειώνεται ότι, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές όλες οι Ευρωπαϊκές Κάρτες Νέων ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν εκδοθεί.

Κάρτες που γίνονται Αποδεκτές:

Τα Εισιτήρια μας σφραγίζονται ώς ακολούθως:

Υποθέτουμε ότι σήμερα είναι Πέμπτη 01/09/22.

 • Σε όλα τα Μονής διαδρομής εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της ημερομηνίας λήξης του εισιτηρίου ( για παράδειγμα: 15/05/2016 ).

  (για παράδειγμα: αν το εισιτήριο εκδοθεί στις 15-05-2016, ισχύει μόνο για μια διαδρομή).

 • Σε όλα τα Ημερήσια εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της ημερομηνίας λήξης του εισιτηρίου ( για παράδειγμα: 15/05/2016 ).

  (για παράδειγμα: αν το εισιτήριο εκδοθεί στις 15-05-2016, ισχύει μέχρι τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας).

 • Σε όλα τα Εφταήμερα εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της ημερομηνίας λήξης του εισιτηρίου ( για παράδειγμα: 21/05/2016 ).

  Τα εφταήμερα εισιτήρια ισχύουν για εφτά συνεχόμενες μέρες (για παράδειγμα: αν το εισιτήριο αγοραστεί Δευτέρα , ισχύει μέχρι την Κυριακή τα μεσάνυχτα)

 • Σε όλα τα Μηνιαία εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της ημερομηνίας λήξης του εισιτηρίου ( για παράδειγμα: 14/06/2016 ).

  Τα μηνιαία εισιτήρια ισχύουν για 1 μήνα. (για παράδειγμα: αν το εισιτήριο εκδοθεί στις 15-05-2016, ισχύει μέχρι τις 14-06-16 τα μεσάνυχτα του επόμενου μήνα).

 • Σε όλα τα Ετήσια εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της ημερομηνίας λήξης του εισιτηρίου ( για παράδειγμα: 14/05/2017 ).
  Τα ετήσια εισιτήρια ισχύουν για 365 μέρες.  ( για παράδειγμα : αν το εισιτήριο εκδοθεί στις 15/05/2016 ισχύει  μέχρι τις 14/05/2017 τα μεσάνυχτα του επόμενου χρόνου.
   
elGreek
Scroll to Top