ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ποιοι είμαστε, τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες. Επίσης, περιλαμβάνονται τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και οι διαδικασίες επικοινωνίας με εμάς και τις εποπτικές αρχές, στις περιπτώσεις που έχετε κάποιο παράπονο

 

Γενικές πληροφορίες

Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργεί από την εταιρεία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ. (στο εξής αναφερόμαστε ως “εμείς”, “μας” ή “η εταιρεία”). Εμείς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και φέρουμε ευθύνη για ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς. Θέτουμε υπόψη σας ότι αυτές οι ενέργειες διέπονται βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ»), που ισχύει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς, ως “υπεύθυνοι επεξεργασίας” αυτών των προσωπικών πληροφοριών, συμμορφωνόμαστε με τους σκοπούς αυτού του Κανονισμού. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές μας περί απορρήτου, παρακαλούμε ανατρέξτε στις πληροφορίες επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος αυτής της πολιτικής.

Η ιστοσελίδα μας

Η πολιτική απορρήτου μας εφαρμόζεται αποκλειστικά για τη χρήση της ιστοσελίδας μας, www.intercity-buses.com. Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να σας ανακατευθεί σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν και λειτουργούν από αξιόπιστα τρίτα μέρη και συνεργάτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ιστοσελίδες τρίτων μερών μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με εσάς, σύμφωνα με τις δικές τους ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου. Για πληροφορίες απορρήτου σχετικά με αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων μερών, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις πολιτικές απορρήτου τους, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Η συλλογή των προσωπικών σας πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως αυτές οι πληροφορίες περιορίζονται μόνο στα cookies.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες για διάφορους σκοπούς, μεταξύ των οποίων:
Να επιτρέψουμε την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και να σας παρέχουμε συνεχή, αδιάλειπτη και απαλλαγμένη από σφάλματα πρόσβαση σε αυτήν.
Να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα και τη δημοφιλία της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να γνωρίζουμε πώς να τη βελτιώσουμε και να την προσαρμόσουμε στους επισκέπτες μας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.

«Cookies»

Δια της παρούσας Ιστοσελίδας δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών/επισκεπτών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως «cookies», όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας μπορούν να ελέγχουν τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) που χρησιμοποιούν, οι οποίες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην επιτρέπουν την εξ αρχής αποδοχή των cookies και να ζητούν την ενεργό επιλογή του για κάθε εγκατάσταση.

Παραλήπτες δεδομένων

Πέραν της Εταιρείας μας, άλλοι πιθανοί παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι προμηθευτές/πάροχοι υπηρεσιών ή τρίτα μέρη που συνεργάζονται ή/και παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία μας για τις δραστηριότητές της, όπως εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, υπηρεσίες πληροφορικής, νόμιμοι εκπρόσωποι κ.λπ.
Επιλέγουμε προσεκτικά τους συνεργάτες μας, διεξάγοντας τους απαραίτητους ελέγχους και ζητώντας επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και των σχετικών νόμων, καθώς και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύπτουμε:
• Προσωπικά δεδομένα με εξωτερικούς ελεγκτές, για παράδειγμα, σε σχέση με τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών μας.
• Πληροφορίες με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τους ρυθμιστικούς φορείς, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις.
• Ορισμένα προσωπικά δεδομένα με άλλα μέρη, όπως πιθανοί αγοραστές ορισμένης ή όλης της επιχείρησής μας ή κατά τη διάρκεια μιας αναδιάρθρωσης – συνήθως, οι πληροφορίες θα είναι ανώνυμες, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι πάντα εφικτό. Παρ’ όλα αυτά, οι παραλήπτες των πληροφοριών θα δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (βλ. “Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας” παρακάτω).

Διατήρηση των δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε διατηρούνται για το διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που συλλέγονται, όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν επιτρέπεται ή απαιτείται η διατήρησή τους για μεγαλύτερο διάστημα με βάση τον νόμο. Όταν δεν υπάρχει πλέον νόμιμος λόγος για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, θα τα διαγράψουμε ή θα τα ανωνυμοποιήσουμε με ασφαλή τρόπο.

Ασφάλεια

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την τυχαία απώλεια, χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε έλεγχο πρόσβασης και εσωτερικό έλεγχο, με σκοπό την προστασία των δεδομένων σας. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία μόνο σε αυτούς που έχουν πραγματική επιχειρηματική ανάγκη να τα γνωρίζουν. Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας θα το πράττουν μόνο με εξουσιοδοτημένο τρόπο και θα υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Σε περίπτωση εικαζόμενης ή ενδεχόμενης παραβίασης της ασφάλειας δεδομένων, θα ειδοποιήσουμε εσάς και κάθε ισχύουσα ρυθμιστική αρχή, σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις που μας δεσμεύουν.

Δικαιώματά επισκέπτη

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες περί προστασίας δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς. Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών Πληροφοριών που καταχωρούμε για εσάς.
• Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση οποιωνδήποτε ανακριβών ή μη πλήρως Προσωπικών Πληροφοριών καταχωρούμε για εσάς.
• Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Πληροφοριών που καταχωρούμε για εσάς, υπό ορισμένους όρους και συνθήκες.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας, υπό ορισμένους όρους και συνθήκες.
• Δικαίωμα να αντιταχθείτε της επεξεργασίας: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας, υπό ορισμένους όρους και συνθήκες.
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε να σας παρέχουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που σας αφορούν σε μορφή μεταφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με καθένα από αυτά τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων υπό τις οποίες ισχύουν, επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω)

Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν  τύχει της δέουσας αντιμετώπισης σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην οδό Ιάσονος 1, 2ος όροφος, 1082 Λευκωσία, τηλ. +357 22 818456, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου commissioner@dataprotection.gov.cy.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου ή  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου ή τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, να ασκήσετε κάποιο δικαίωμα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ή να κάνετε καταγγελία.
Τα στοιχεία επικοινωνίας μας παρατίθενται παρακάτω:
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Κιλκίς 4, Μέγαρο Κίζη, Διαμ.101, Τ.Θ 40172, 6301 Λάρνακα, Κύπρος.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
 dpo@intercity-buses.com

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2022.

Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων από καιρό σε καιρό και όταν γίνει αυτό, θα σας ενημερώσουμε μέσω της Ιστοσελίδας μας ή άλλων μέσων επικοινωνίας.

Ταξιδεύετε πολύ στην Κύπρο;
Γιατί δεν δοκιμάζετε τα μηνιαία ή ετήσια εισιτήρια μας!

Επόμενα Βήματα της Εταιρείας μας:

1

Ασφαλέστερη μεταφορά

Η αύξηση του αριθμού των ατόμων που χρησιμοποιούν το λεωφορείο και η επιτυχής εγκατάσταση του λεωφορείου ως η πιο αξιόπιστη και ασφαλής μορφή μεταφοράς.

2

Προσιτότητα

Πλήρης αφοσίωση σε αποτελεσματικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες δρομολογίων λεωφορείων και στην παροχή πληροφοριών σε όλους τους επιβάτες, με εξατομικευμένη φροντίδα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα.

3

Επεκτάσεις διαδρομής

Μια περαιτέρω επέκταση με:
α) νέα τακτική επέκταση λεωφορείων των υφιστάμενων δρομολογίων με συχνότερα δρομολόγια λεωφορείων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και εορταστικές περιόδους όπως το Πάσχα -Χριστούγεννα.

4

Περιβαλλοντική Δράση

Η αποτελεσματική προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος και η σταδιακή άμβλυνση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

elGreek
Scroll to Top