Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Υπεραστικών Λεοφορείων Κύρου είναι το Ανώτατο Διοικητικό και το κατ’ εξοχήν Αποφασιστικό Οργανο του Οργανισμού. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει, να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στην διοίκηση, στην λειτουργία, στην διαχείριση της περιουσίας και γενικά στην όλη δραστηριότητα και στην επιδίωξη των στόχων του Οργανισμού.
Το Δ.Σ. αποτελείται από τα πιό κάτω 10 μέλη :

Ξενοφών Ανδρεώτης

Διευθύνων Σύμβουλος / Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Φώτιος Καούλλας

Διευθύνων Σύμβουλος / Γενικός Διευθυντής

Δήμος Καλλένος

Διευθύνων Σύμβουλος / Επίτιμος Πρόεδρος

Χριστόφορος Κυριάκου

Διευθύνων Σύμβουλος / Αντι πρόεδρος

Δημήτρης Καλλένος

Διευθύνων Σύμβουλος / Γραμματέας

Τέτης Παπαδόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

Αχιλλέας Βοντιτσιάνος

Διευθύνων Σύμβουλος

Χάρης Αυξέντη

Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτρης Παντελή

Διευθύνων Σύμβουλος

Ραφαήλ Ιορδάνους

Διευθύνων Σύμβουλος

elGreek
Scroll to Top